KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüm, kentsel bozulmanın yaşandığı alanların ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve eylemlerin bütününü ifade etmektedir. 

Kent kompleks bir örüntüdür ve dönüşüm kentin belirli bir parçasında yapılan bir müdahale olmasına karşın kent bütününün sosyal ve ekonomik geleceği üzerine ve buna bağlı olarak da kentin bütün geleneklerine etki etmektedir. Bu nedenle, kentsel dönüşüm proje süreçleri; mimarlar, şehirciler, peyzaj mimarları, mühendisler, sosyologlar ve ekonomistler gibi farklı disiplinlerden bir araya gelen meslek insanlarının birlikte çalışmasını gerektirmektedir. 

Bayramoğlu İnşaat. olarak, çalıştığımız yereli iyi anlamanın ve yerelle doğru iletişim kurmanın başarılı projenin anahtarı olduğunun bilincindeyiz; multidisipliner ekibimiz bu hassasiyetle değer yaratacak projeler üretmek için çalışmaktadır. 

Kentsel dönüşüm proje alanlarında; kamulaştırma maliyetini sıfırlayan, tüm proje ortaklarının menfaatini düşünen, insan odaklı, katılımcı yöntemlerle üretilen projelere imza atıyoruz.